Thelenella muscorum (Fr.) Vain.

mechovnice mechová

Lišejník víceméně vázaný na odrostlé, spíše již odumírající mechorosty. Na nich tvoří bledé lesklé membránovité stélky s velmi nenápadnými, zanořenými, bledě hnědými peritecii, která obsahují světlé zďovité askospory. Lišejník se vyskytuje na úživnějších substrátech, jako jsou různé typy vápnitých skalek, zem, ale také bazální partie často již přestárlých listnatých stromů. Preferuje světlejší stanoviště a recentní nálezy od nás se soustřeďují zejména do nižších poloh, kde je znám výlučně z přirozených typů stanovišť. Přednostní výskyt na epifytických mechorostech, hlavně vlhčích horských poloh, je uváděn ze sousedního Německa (Wirth et al. 2013).

Na tento druh je specificky vázaná drobná lichenikolní houba s výrazně tmavými peritecii, Stigmidium humidum (Pérez-Ortega et al. 2010), která může na přítomnost lišejníku Thelenella muscorum nepřímo upozornit.

Literatura: Pérez-Ortega S., Halici M. G., Knudsen K. & Candan M. (2010): A new species of Stigmidium sensu stricto on Thelenella muscorum. – Lichenologist 42: 397–403. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Thelenellaceae Thelenella

nejčastější synonyma:Chromatochlamys muscorum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024