Thelenella pertusariella (Nyl.) Vain.

mechovnice Vězdova

Velmi nenápadný lišejník s drobnými bledými peritécii a submuriformními askosporami. V ČR vykazuje dvojí substrátovou ekologii. Roste jednak na tlejícím dřevu jehličnanů, např. pařezů, ležících kmenů nebo tlejících větvích. Na těchto substrátech přechází i na borku či mechorosty. Tento ekotyp popsaný z rakouských Alp jako Chromatochlamys vezdae (= Thelenella vezdae) byl u nás zaznamenán zejména v našich horách a v chladných inverzních roklích pískovcových měst. Dále je znám i jako epifyt hlavně na hladké borce keřů a mladších listnatých stromů, ale i na jejich větvích (často již odumírajících či mrtvých) ve vlhčích typech lesů spíše nižších poloh. Tyto dva typy jsou morfologicky prakticky neodlišitelné, a navíc se ekologicky částečně překrývají, např. na borce odumřelých větví. V některých zemích jsou nicméně obě entity nadále odlišovány jako samostatné druhy (Nimis et al. 2018). Tato problematika vyžaduje další studium na molekulární úrovni.

Z našeho území nebyl dosud uváděn podobný taxon Thelenella modesta s poněkud většími plodnicemi a askosporami, které jsou více dělené. Tento druh subneutrální borky listnáčů na osvětlených stanovištích by bylo možné hypoteticky očekávat v níže položených, klimaticky mírných oblastech s částečně suboceanickým klimatem.

Literatura: Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Thelenellaceae Thelenella

nejčastější synonyma:Thelenella vezdae, Chromatochlamys vezdae

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 30, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024