Thrombium epigaeum (Pers.) Wallr.

přibitkovka nadzemní

Terikolní lišejník je poznatelný díky za vlhka slizovitým stélkám, které jsou nápadně světle okrově zabarvené díky fotobiontu z rodu Leptosira. Charakteristické jsou zanořené černé plodnice, viditelné jako tmavá tečkovitá vyústění, které obsahují jednoduché spory ve vřeckách.

Thrombium epigaeum je druh raných sukcesních stádií písčitých a jílovitých půd, podílející se na stabilizaci jejich povrchových vrstev. Vyskytuje se roztroušeně až vzácně, i když lokálně může být hojný. Najdeme ho na různých typech narušovaných biotopů od nížin až do hor. Nejčastěji roste na antropicky ovlivněných místech (zářezy cest a železnic, v pískovnách, na pozemcích před budováním staveb apod.), ale i na přirozených stanovištích (vývraty stromů, erodující svahy aj.).

Literatura: Vězda A. (1968): Taxonomische Revision der Gattung Thelopsis Nyl. (Lichenisierte Fungi). – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 3: 363–406.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Thrombiaceae ThrombiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 35, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024