Kiliasia tristis (Müll. Arg.) Hafellner

toninie smutná

Lišejník se zanořenou až tenkou světlou stélkou, černými lecideovitými apotecii, nafialověle černým excipulem i hypoteciem a červenou reakcí hymenia s jodem (Kilias 1981). Druh má navíc modravý pigment v epihymeniu (Svensson et al. 2017). Rodové zařazení tohoto taxonu není vzhledem k absenci molekulárních dat zcela jisté, avšak na základě morfologických podobností je považován za zástupce roduKiliasia jako K. tristis (Kistenich et al. 2018).

Jedná se o druh zastíněných vápnitých skalních substrátů, rozšířený hlavně v horských oblastech. Obecně patří k řídce uváděným lišejníkům, ve střední Evropě vzácným. Z našeho území je známý pouze z vápenců v krkonošském Rudníku v Obřím dole, odkud ho poprvé publikoval Eitner (1901) a později sbíral roku 1924 také V. Kuťák (Kilias 1981). Výskyt tohoto lišejníku v Krkonoších byl potvrzen i v roce 2000 (Palice, nepubl.).

Některé staré údaje z Norska náleží hůlkovce Bacidia coprodes (Svensson et al. 2017), taxonu s podobnou ekologií i pigmentací, ale s více přehrádkovanými askosporami. Shodou okolností oba tyto druhy rostou na Rudníku v Obřím dole. Lišejník je však nejsnáze zaměnitelný za málo známý druh Lecidea hypochlorella Vain., od kterého se liší pigmentací excipula/hypotécia a více septovanými sporami (Svensson et al 2017).

Literatura: Eitner E. (1901): II. Nachtrag zur schlesischen Flechtenflora. – Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Abt. Zool.-Bot., Breslau, 78: 5–27. Kilias H. (1981): Revision gesteinsbewohnender Sippen der Flechtengattung Catillaria Massal. in Europa. – Herzogia 5: 209–448. Svensson M. et al. (2017): Taxonomic novelties and new records of Fennoscandian crustose lichens. – MycoKeys 25: 51–86. Kistenich S., Timdal E., Bendiksby M. & Ekman S. (2018): Molecular systematics and character evolution in the lichen family Ramalinaceae (Ascomycota: Lecanorales). – Taxon 67: 871–904.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Kiliasia

nejčastější synonyma:Catillaria subnitida, Catillaria tristis, Toninia subnitida

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024