Kiliasia philippea (Mont.) Hafellner

toninie

Korovitý mikrolišejník připomínající zástupce rodů Lecidella (makroskopicky) a Catillaria (mikroskopicky). Stélka bývá rozpraskaná až areolovitá, světle okrově hnědá až šedohnědá, někdy také rezavá, neojíněná. Na ní se tvoří černá lecideovitá apotecia, která jsou na řezu nápadně tmavá díky výrazně pigmentovanému hypotéciu a obsahují dvoubuněčné, relativně široké elipsoidní spóry. Vyskytuje se na vápnitých (hlavně vápencových) skalách od nížin do hor a preferuje kontinentální oblasti. V ČR se jedná o vzácný druh udávaný jen z několika vápencových výchozů Barrandienu v jihozápadní části Prahy (Servít 1910, 1930), kde byl její výskyt potvrzen i recentně (Malíček et al. 2014).

Literatura: Servít M. (1910): Zur Flechtenflora Böhmens und Mährens. – Hedwigia 50: 51–85. Servít M. (1930): Flechten aus der Čechoslovakei. I. Die Umgebung von Praha. – Věstník Královské české společnosti nauk 1929/13: 1–50. Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Kiliasia

nejčastější synonyma:Catillaria subgrisea, Toninia philippea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024