Lecanora allophana (Ach.) Nyl.

misnička různotvará

Tato misnička roste na kůře listnáčů s vyšším pH borky, nejčastěji na osikách, javorech mléčích, ořešácích a jasanech. Preferuje světlá stanoviště (aleje, okraje lesů, světlé lesy apod.). Je velmi citlivá k znečištění ovzduší i eutrofizaci. V Evropě je hojná v některých pohořích (typicky Alpy a Karpaty), jinak se vyskytuje roztroušeně až vzácně. Téměř chybí v oceanické části Evropy. V ČR se jedná o vzácný druh, který výrazně ustoupil spolu s kyselými dešti v druhé polovině 20. století. Několik recentních údajů pochází ze Šumavy, Novohradských hor a Králického Sněžníku.

Literatura: Malíček J. (2014): A revision of the epiphytic species of the Lecanora subfusca group (Lecanoraceae, Ascomycota) in the Czech Republic. – Lichenologist 46: 489–513.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024