Lecanora albula (Nyl.) Hue

misnička bělavá

Tento málo známý taxon ze skupiny L. polytropa se vyskytuje na lehce vápnitých silikátech až vápencích ve vysokohorských polohách. Sudetské populace rostou jak na relativně suchých převisech, tak i na vlhkých, občasně zavlažovaných skalách. Obecně se jedná o vzácný druh, uváděný pouze z některých vyšších evropských pohoří. Na území ČR je jeho výskyt omezen na Krkonoše a Hrubý Jeseník, kde obývá především kary. Zřejmě nejbohatší populace u nás se vyskytuje v rozlehlém karu Velké kotliny v Hrubém Jeseníku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024