Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr.

misnička borová

Mírně nitrofilní epifytický a epixylický druh ze skupiny L. saligna, který je ostrůvkovitě rozšířený po území celé republiky. Jeho skutečná hojnost je zřejmě mnohem vyšší, než naznačují literární údaje. Zdá se, že patří k druhům, které se v posledních desetiletích šíří. Nejčastějším substrátem jsou tenké větvičky zejména mladých jehličnatých stromů či tvrdé dřevo pařezů apod.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 34, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024