Lecanora albella (Pers.) Ach.

misnička bledá

Lišejník upřednostňující přirozené listnaté lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Typicky roste ve starších lesích a pralesovitých porostech. Vyskytuje se na různých dřevinách, ale nejvíce údajů pochází z buku. Těžištěm jeho rozšíření je Evropa a Severní Amerika. V ČR roste vzácně – hojnější je pouze na Šumavě. V terénu může být snadno zaměněn za běžnější druhy L. carpinea a L. leptyrodes.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 69, z toho ověřených 61. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024