Lecanora aitema (Ach.) Hepp

misnička plotní

Málo známý taxon z okruhu L. symmicta. Nálezy pocházejí především z horských poloh našeho pohraničí, kde se vyskytuje na prosvětlenějších místech, zejména na kyselé kůře (např. jeřábů) a větvičkách jehličnanů či keříků (např. vlochyně). Nejčastěji bývá nacházen na tvrdém opracovaném dřevu (zábradlí, ploty). Od chemicky podobné L. symmicta se v současném širokém pojetí liší prakticky jen tmavou pigmentací plodnic. Taxonomickou hodnotu tohoto druhu, stejně tak jako vymezení taxonů v rámci široce pojatého druhu L. symmicta, bude v budoucnu třeba dále studovat.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024