Lecanora exspersa Nyl.

misnička

Nenápadný a zpravidla sterilní druh rostoucí na kmíncích keříků (typicky pěnišníků), bázích listnatých stromů (hlavně buků) nebo dřevě jehličnanů ve vyšších nadmořských výškách, a to i nad horní hranicí lesa. V lesích upřednostňuje světlé pralesovité porosty blízko horní hranice lesa a mikrostanoviště, která jsou ovlivněna dlouho ležící sněhovou pokrývkou. V Evropě pouze lokálně rozšířený druh, a to převážně ve větších pohořích (Alpy, Karpaty, Kavkaz). V ČR teprve nedávno objevený taxon, doposud známý pouze z ojedinělých sběrů na Šumavě a v Hrubém Jeseníku, v nadmořských výškách kolem 1200–1300 m n. m.

Malíček J., Berger F., Palice Z. & Vondrák J. (2017): Corticolous sorediate Lecanora species (Lecanoraceae, Ascomycota) containing atranorin in Europe. – Lichenologist, 49: 431–455.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024