Lecanora gangaleoides Nyl.

misnička hrbatá

V úzkém taxonomickém pojetí se jedná o Atlantsko-mediteránní lišejník typický pro exponované silikátové skály v okolí mořského pobřeží. Údaje z vyšších poloh ČR se s největší pravděpodobností vztahují k jinému druhu ze široce pojímaného taxonu L. cenisia, případně se jedná o jeho extrémní morfotyp. Problematika druhového konceptu v této skupině však vyžaduje důkladnější studium.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024