Lecanora gisleriana Müll. Arg.

misnička Gislerova

Plodnice tohoto parazitického druhu vyrůstají na stélkách sorediózních misniček, rostoucích na horninách bohatých na oxidy mědi a železa těžké kovy (L. epanora, L. subaurea, L. handelii, L. soralifera). Typicky se jedná o staré a lišejníky porostlé haldy, vzniklé po těžbě kovů. V České republice se jedná o vzácný lišejník, známý pouze z Obřího dolu v Krkonoších (Poelt & Ullrich 1964), Krušných hor (Bayerová et al. 2004, Halda & Uhlík 2011) a Opavska (Malíček et al. 2018).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024