Lecanora glabrata (Ach.) Malme

misnička olysalá

Misnička ekologicky velmi podobná běžnější L. argentata. Taktéž se vyskytuje převážně na hladké kůře listnáčů (buky, habry) v přirozených lesních porostech. Mimo bukové lesy horských a podhorských oblastí se objevuje i v lužních lesích a dubohabřinách, typicky ale v údolích řek. V Evropě poměrně vzácný druh, více rozšířený hlavně v Karpatech. V ČR se vyskytuje vzácně. Více údajů pochází z jižní Moravy, v Čechách je velmi vzácný.

Literatura: Malíček J. (2014): A revision of the epiphytic species of the Lecanora subfusca group (Lecanoraceae, Ascomycota) in the Czech Republic. – Lichenologist 46: 489–513.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 42, z toho ověřených 41. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024