Lecanora marginata (Schaer.) Hertel & Rambold

misnička lemovaná

Údaje o výskytu tohoto vzácného, arkto-alpinského vápnomilného skalního druhu se od nás datují do poloviny 19. století a vztahují se k jedinému místu – skalnatému úbočí Sněžky, směřujícímu do Obřího dolu („an den Felsklippen, die vom Koppenkegel in den Riesengrund hinab sich erstrecken“; Flotow 1839, Koerber 1855). Tento Flotowův, Koerberem ověřený nález je přebírán i následujícími autory. Do dnešního dne však nebyla misnička lemovaná u nás potvrzena. Nejrecentnější literární zdroj o tomto druhu (Vězda 1970, jako Lecidea elata), zmíněný v katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999), se ve skutečnosti vztahuje k Belianským Tatrám na Slovensku.

Literatura: Flotow [J.] von (1839): Die merkwürdigsten und seltneren Flechten des Hirschberg−War­mbrunner Thals und des Hochgebirgs. − In: Wendt J. (ed.), Die Thermen zu Warmbrunn in schlesischen Riesengebirge, Breslau. Koerber G.W. (1855): Systema Lichenum Germaniae. Die Flechten Deutschlands (insbesondere Schlesiens), mikroskopisch geprüft, kritisch gesichtet, charakteristisch beschrieben und systematisch geordnet. – Trewendt & Granier, Breslau. Vězda A. (1970): Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei. I. − Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 5: 307−337.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024