Lecanora lojkaeana Szatala

misnička Lojkova

Sorediózní misnička ze skupiny L. rupicola, která roste na silikátových převisech, nezřídka obohacených o sloučeniny vápníku. Preferuje vyšší nadmořské polohy. Uváděna je pouze z Evropy, kde se vyskytuje hlavně v Alpách a Skandinávii. Z České republiky je známa pouze z šesti lokalit – z karů ledovcových jezer na Šumavě, z údolí Lužnice na Táborsku (Palice 1999), z Hrubého Jeseníku a Novohradských hor (Malíček et al. 2018).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024