Lecanora leptyrodes (Nyl.) Degel.

misnička listnáčová

Tato misnička se vyskytuje na různých listnatých dřevinách v lesních společenstvech i otevřené krajině. Hojná je na kmenech i větvičkách od nížin do horských poloh. Vyhýbá se eutrofizovaným lokalitám a místům silně postiženým kyselými dešti. V ČR roste poměrně hojně zvláště v jižní polovině státu. V minulosti byla od nás uváděná pod jménem L. carpinea, s kterou je často zaměňována. Tyto druhy není možné v terénu odlišit.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 195, z toho ověřených 183. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024