Lecanora latro Poelt

misnička zákeřná

Komenzalistická misnička s arkto-alpinským rozšířením, rostoucí výhradně na stélce sterilního horského lišejníku, Miriquidica nigroleprosa. Překvapivě je hostitelský lišejník mnohem více rozšířený než L. latro. Tento obecně velmi vzácný druh je z ČR doložen pouze ze Sněžky, kde byl potvrzen i recentně a vyskytuje se zde na silikátových skalách nad horní hranicí lesa. Pilotní molekulární data (Malíček, nepubl.) naznačují, že se jedná pouze o ekotyp druhu L. leptacina Sommerf.

Literatura: Wirth V. (1972): Die Silikatflechten−Ge­meinschaften im ausseralpinen Zentraleuropa. – Dissertationes Botanicae 17: 1−306.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024