Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.

misnička nadmutá

Misnička vyskytující se především na hladké borce listnatých dřevin (hlavně buku), která preferuje přirozené lesní porosty. Je velmi citlivá ke kyselým dešťům i eutrofizaci. Aktuálně je v ČR hojnější pouze na Šumavě, jinak se jedná o velmi vzácný lišejník. V minulosti byla více rozšířena hlavně ve středních a vyšších polohách. V Evropě je tento druh široce rozšířený a má poměrně širokou ekologickou amplitudu. Morfologicky je značně variabilní zvláště ve tvaru, velikosti a míře ojínění apotécií.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 113, z toho ověřených 104. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023