Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.

misnička nadmutá

Misnička vyskytující se především na hladké borce listnatých dřevin (hlavně buku), která preferuje přirozené lesní porosty. Je citlivá ke kyselým dešťům i eutrofizaci. Aktuálně je v ČR hojnější pouze na Šumavě, jinak se jedná o vzácný lišejník. V minulosti byla více rozšířena hlavně ve středních a vyšších polohách. V Evropě je tento druh široce rozšířený a má poměrně širokou ekologickou amplitudu. Morfologicky je značně variabilní zvláště ve tvaru, velikosti a míře ojínění apotécií.

Recentně byl ze Skotska a Norska popsán oceanický druh L. caledonica, který by se teoreticky mohl v ČR též vyskytovat. Liší se neojíněnými plodnicemi, menšími sporami a především přítomností neznámých, na TLC deskách UV+ modrobíle svítítích látek namísto obsahu psoromové kyseliny (Arup et al. 2023).

Literatura: Arup U., Holien H. & Coppins B. J. (2023): Lecanora caledonica – a new species in the Lecanora intumescens group (Lecanoraceae) from north-western Europe. – The Lichenologist 55: 107–114.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 113, z toho ověřených 104. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024