Lecanora intricata (Ach.) Ach.

misnička

Převážně horský lišejník rostoucí na exponovaných silikátových skalách a kamenech. Jeho typickým stanovištěm jsou balvanité sutě. V horských polohách nad 800 m n.m. je velmi hojný, ojediněle proniká i do středních a nižších poloh (pod 600 m n.m.).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora


ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 264, z toho ověřených 120. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023