Lecanora impudens Degel.

misnička neostýchavá

Taxon poměrně obtížně odlišitelný od podobného druhu L. allophana f. sorediata (nutné ověření pomocí TLC). Upřednostňuje otevřenou krajinu a světlé listnaté lesy středních a vyšších poloh. Nesnáší eutrofizaci a kyselé deště. Vyskytuje se na borce s vyšším pH, typicky na javoru mléči, jasanech, ořešáku a topolu. V Evropě vzácnější druh s lokálně hojnějším výskytem v některých pohořích, např. v Alpách. V ČR vzácný lišejník sbíraný jen na několik lokalitách v jižních Čechách (většina na Šumavě).

Literatura: Malíček J. (2014): A revision of the epiphytic species of the Lecanora subfusca group (Lecanoraceae, Ascomycota) in the Czech Republic. – Lichenologist 46: 489–513.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024