Lecanora hypoptoides (Nyl.) Nyl.

misnička

Málo známý a snadno zaměnitelný taxon, rostoucí především na tvrdém dřevu souší a větví, vzácněji i na kůře v prosvětlených horských lesích. Patří do taxonomicky obtížné skupiny fylogeneticky nepříbuzných hnědých misniček s biatorinními až slabě lekanorovitými apotécii a jeho ekologické nároky nejsou dobře známé. V Alpách a Karpatech pochází většina dokladů z otevřených lesů ve vápencových oblastech. Pravděpodobně ke svému výskytu potřebuje mírně zvýšený přísun živin na rozdíl od vzhledově podobného druhu Lecanora phaeostigma, který je patrně striktně acidofilní. Z České republiky je L. hypoptoides známa pouze ze tří lokalit: historicky z Králického Sněžníku a recentně ze Šumavy a Jizerských hor. V Jizerských horách byl nalezen v dočasných synuziích druhů-kolonistů, tj. na větvičkách mladých smrků.

Literatura: Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534. Palice Z. (2018): Inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice. Inventarizační průzkum PR Na čihadle v CHKO Jizerské hory – lišejníky. Závěrečná zpráva. – Ms. [Depon. In AOPK Praha].

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024