Lecanora horiza (Ach.) Lindsay

misnička

Tento lišejník roste především v otevřené krajině (solitérní stromy, keře) na borce různých listnatých dřevin s vyšším pH. Jedná se o typicky atlantsko-mediteránní prvek, který je ve střední Evropě extrémně vzácný. Z ČR pocházejí dva historické údaje ze dřeva (Kolín, Havlíčkův Brod). Není vyloučeno, že se u nás znovu recentně objeví díky klimatickým změnám. Druh lze snadno zaměnit za saxikolní misničku L. campestris a epifytickou L. glabrata.

Literatura: Malíček J. (2014): A revision of the epiphytic species of the Lecanora subfusca group (Lecanoraceae, Ascomycota) in the Czech Republic. – Lichenologist 46: 489–513.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024