Lecanora mughosphagneti Poelt & Vězda

misnička

Zpravidla sterilní lišejník tvořící rozsáhlé bílé, práškovitě vatovité povlaky. Roste často v synuziích s podobnými sterilními povlaky druhů Ochrolechia microstictoides, Lepraria jackii či svého příbuzného Lecanora norvegica. S posledně zmíněnou misničkou má u nás i podobné rozšíření a ekologii (viz tento druh). L. mughosphagneti nicméně upřednostňuje spíše tenké kmínky a pahýly borovice blatky či keřovitých kříženců Pinus ×pseudopumilio.

Literatura: Malíček J., Berger F., Palice Z. & Vondrák J. (2017): Corticolous sorediate Lecanora species (Lecanoraceae, Ascomycota) containing atranorin in Europe. – Lichenologist 49: 431–455.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024