Lecanora norvegica Tønsberg

misnička norská

Epifytický či epixylický sorediózní sterilní lišejník světlých boreálních lesů. U nás roste převážně v blatkových a bažinných borech. Většina tuzemských dokladů pochází z údolních šumavských rašelinisť a Třeboňska, ale je znám i z Novohradských hor, Žďárských vrchů a Jeseníků, tedy z oblastí s přirozeným výskytem borovice blatky. Doposud je známý pouze z Evropy, odkud je uváděn jen z omezeného množství lokalit. Zajímavý je sympatrický výskyt s morfologicky a chemicky podobným druhem L. mughosphagneti. I když lze oba druhy najít společně na jednom kmeni, L. norvegica má přeci jen o něco četnější výskyt na silnějších kmenech borovice lesní. Kromě borovic byly oba zmíněné taxony na příhodných reliktních stanovištích výjimečně zaznamenány také na smrku či bříze.

Literatura: Malíček J., Berger F., Palice Z. & Vondrák J. (2017): Corticolous sorediate Lecanora species (Lecanoraceae, Ascomycota) containing atranorin in Europe. – Lichenologist 49: 431–455.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 14. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024