Lecanora ochroidea (Ach.) Röhl.

misnička

Saxikolní misnička se světlou stélkou a poměrně nápadnými, pleťovými až hnědavými, zpravidla hustě ojíněnými apotécii. Diagnostickým znakem je přítomnost kyseliny norstiktové. Jedná se o lišejník kolmých až převislých, zpravidla bazických silikátových skal. Patří k atlantsko-mediteránním prvkům a nejčastěji bývá nacházen na pobřežních skalách. Výskyt ve střední Evropě je zcela výjimečný a známý pouze z Německa. Jediná česká lokalita, objevená až v roce 2019, se nachází na čedičových sutích v PR Kamenná hůra v Českém středohoří.

Literatura: Wagner B., Němcová L. & Wirth V. (2021): Lecanora ochroidea in der Tschechischen Republik aufgefunden. – Herzogia 34: 216–218.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024