Lecanora orosthea (Ach.) Ach.

misnička kamenná

Sterilní sorediózní misnička stinných silikátových skal a převisů, která roste hlavně na přirozených kyselých substrátech, chráněných před přímým spadem dešťových srážek. Vzácně se může vyskytovat i na kyselé borce dřevin. V Evropě hojný druh. V ČR se vyskytuje roztroušeně od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 141, z toho ověřených 126. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024