Lecanora pannonica Szatala

misnička panonská

Saxikolní misnička ze skupiny L. subfusca, charakteristická modravě šedými sorály. Vyskytuje se převážně na přirozených výchozech osluněných vyvřelých hornin. Preferuje bazické typy. Uváděna je ale i z antropogenních substrátů (např. zdi). V Evropě se jedná o poměrně vzácný druh uváděný hlavně z jižní a střední části kontinentu. Z ČR zatím existuje jen omezené množství údajů z nižších a středních poloh Čech. Zřejmě docela hojná je v Českém středohoří.

Literatura: Šoun J., Bouda F., Kocourková J., Malíček J., Peksa O., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. (2015): Lišejníky zaznamenané během jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Manětínsku (západní Čechy) v dubnu 2014. – Bryonora 55: 20–36.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 20, z toho ověřených 19. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024