Lecanora phaeostigma (Körb.) Almb.

misnička

Boreálně laděný lišejník rostoucí především na kyselé borce a dřevu jehličnanů. Vzácnější je pak na listnáčích s kyselou borkou. Optimální podmínky druh nachází zejména v horských jehličnatých lesích a na rašeliništích. Vyskytuje se ve všech horských oblastech ČR, kde lokálně může přecházet i na poloantropogenní stanoviště, např. opracované dřevo plotů. Lišejník je poměrně odolný vůči znečistění ovzduší a najdeme i v dříve silně imisně zatížených oblastech s ochuzenou lichenoflórou. Druh sestupuje také do nižších poloh, kde preferuje tvrdé dřevo dubů a borovic. Zde je však díky zvýšené eutrofizaci znatelně vzácnější.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora

nejčastější synonyma:Lecanora hypoptella, Lecidea hypopta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 166, z toho ověřených 164. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024