Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh.

misnička zelenavá

Saxikolní lišejník s velice širokou ekologickou amplitudou. Roste na různých typech silikátových skal a kamenů od nížin vysoko do hor. V ČR patří k vůbec nejhojnějším saxikolním lišejníkům rozšířeným prakticky po celém území.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 714, z toho ověřených 352. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024