Lecanora pseudistera Nyl.

misnička rozetřená

Tento druh se vyskytuje na vápníkem obohacených silikátových horninách, především na vyvřelinách. Preferuje přirozené osluněné výchozy v teplých oblastech. Jeho areál je zřejmě kosmopolitní, ale v Evropě i v ČR se jedná o vzácný druh. Z České republiky je znám pouze ze tří lokalit na Křivoklátsku (Kocourková & Horáková 1998). V terénu může být zaměněn např. za podobný druh L. campestris, jehož ekologie je velmi podobná.

Literatura: Kocourková-Horáková J. (1998): Records of new, rare or overlooked lichens from the Czech Republic. – Czech Mycology 50: 223–239.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024