Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.

misnička korová

Velmi variabilní a široce rozšířený druh. Preferuje kyselou borku, ale vzhledem k široké ekologické amplitudě roste na různých dřevinách včetně dřeva. S oblibou roste mj. na tenkých větvičkách. Vyhýbá se eutrofizovaným lokalitám. Vyskytuje se v lesních i nelesních společenstvech. Velice hojný je v bukových a smrkových lesích. V minulosti byl běžným lišejníkem především na jehličnanech, ale kvůli kyselým dešťům se v současnosti mnohem častěji vyskytuje také na listnatých dřevinách. V Evropě velmi hojný obzvláště ve střední, severní a východní části, vzácnější v atlantské a mediteránní Evropě. V ČR jeden z nejhojnějších zástupů rodu rozšířený po celém území od nížin do hor.

Literatura: Malíček J. (2014): A revision of the epiphytic species of the Lecanora subfusca group (Lecanoraceae, Ascomycota) in the Czech Republic. – Lichenologist 46: 489–513.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1693, z toho ověřených 1174. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024