Lecanora quercicola Coppins & P. James

misnička dubová

Málo známý druh ze skupiny L. saligna, popsaný z dubů na Britských ostrovech. Diakritickým znakem oproti běžné L. saligna v úzkém pojetí je velikost a tvar makrokonidií. Taxonomická hodnota tohoto znaku a druhu samotného je však nejasná a jeho vymezení bude zapotřebí ještě dále studovat. V ČR lze totiž najít exempláře s širší škálou velikostí makrokonidií blížící se buď k jednomu nebo druhéhu hypotetickému taxonu. Jediný publikovaný údaj z ČR pochází z opracovaného dřeva z lužního lesa na soutoku Dyje a Moravy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024