Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr.

misnička vrbová

Běžný druh misničky na dřevu i kůře (především listnáčů) od nejnižších poloh až po horské oblasti. Nevyhýbá se ani antropogenním stanovištím. Hojný druh v mírném pásu severní polokoule, široce rozšířený i v ČR. V terénu je však snadno zaměnitelný s několika dalšími taxony a ke spolehlivému určení je nutné mikroskopické studium konidií.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 196, z toho ověřených 195. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024