Lecanora saligna agg.

misnička

Taxonomicky obtížná skupina epifytických a epixylických misniček, zahrnující některé taxony s isousnovou kyselinou jako dominantním sekundárním metabolitem. Řadí se sem druhy L. saligna, L. subsaligna, L. albellula a L. quercicola. Jednotlivé druhy se nepatrně liší v ekologických preferencích, ale spolehlivé určení je možné pouze na základě mikroskopického studia velikosti a tvaru makrokonidií.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 248, z toho ověřených 205. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024