Lecanora sarcopidoides (A. Massal.) A.L. Sm.

misnička

Lecanora sarcopidoides je nenápadný lišejník, preferující světlé lesy tajgového typu (např. rašelinné bory). Nejčastějším porofytem bývá borovice a smrk, substrátem pak dřevo a kůra pahýlů. Vzácněji se vyskytuje také na opracovaném dřevu. V Evropě i na našem území se jedná o řídce uváděný a zřejmě i částečně přehlížený lišejník. Nejvíce recentních údajů z ČR je uváděno ze Šumavy. Z několika dalších oblastí jsou známy pouze jednotlivé výskyty.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora

nejčastější synonyma:Lecanora pumilionis
ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 39, z toho ověřených 39. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021