Lecanora silvae-nigrae V. Wirth

misnička

Poměrně nápadná misnička, rostoucí na tvrdých silikátových skalách, převážně na exponovaných plochách. Je to typicky horský až vysokohorský druh. Jeho celkové rozšíření zaujímají především Alpy, ale uváděn je i z několika dalších středoevropských pohoří. Obecně se jedná o vzácný lišejník. V ČR byl doposud nalezen pouze na dvou lokalitách (Jizerské hory, Šumava).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024