Lecanora subcarpinea Szatala

misnička

Lišejník rostoucí na úživnější borce listnatých dřevin v lesních i nelesních společenstvech od nížin do hor. V Evropě je rozšířen hlavně v jižní části kontinentu, a to primárně v oblastech s nízkou mírou znečištění. V ČR se jedná o velmi vzácný druh. Aktuálně byl sbírán pouze na jižní Moravě v oblasti Soutoku. Není vyloučeno, že byl v minulosti o něco hojnější, avšak dokladové údaje jsou velmi sporé.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024