Lecanora subcarnea (Lilj.) Ach.

misnička načervenalá

Saxikolní misnička, která se vyskytuje na kolmých až převislých silikátových skalách, někdy obohacených vápníkem. V Evropě je více rozšířena hlavně v západní a jižní části kontinentu, což naznačuje její primárně Atlantsko-Mediteránní rozšíření. Z ČR byla historicky opakovaně uváděna, avšak tyto údaje vyžadují revizi. Recentně byla u nás nalezena pouze v rezervaci Bílá strž na Šumavě a v NPR Šerák-Keprník v Hrubém Jeseníku.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024