Lecanora subcarnea (Lilj.) Ach.

misnička načervenalá

Saxikolní misnička, která se vyskytuje na kolmých až převislých silikátových skalách, někdy obohacených vápníkem. V Evropě je více rozšířena hlavně v západní a jižní části kontinentu, což naznačuje její primárně Atlantsko-Mediteránní rozšíření. Z ČR byla historicky opakovaně uváděna, avšak tyto údaje vyžadují revizi. Recentně byla u nás nalezena pouze na dvou lokalitách – v Českém lese a na Šumavě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Lecanora


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021