Lecanora subaurea Zahlbr.

misnička nazlátlá

Typický zástupce lišejníku, který upřednostňuje horniny obohacené kovy. Roste proto nejčastěji na těžbou ovlivněných lokalitách nebo přirozených skalách s ferrofilními společenstvy lišejníků. Ne vždy je na jeho lokalitách ale patrný zvýšený obsah kovů. To je případ lokalit na sopečných horninách, ale i jiných typech silikátových hornin. Vyskytuje se od nížin do hor. Misnička nazlátlá tvoří rozsáhlý areál v rámci severní polokoule. Těžištěm jejího výskytu je Evropa. V ČR roste roztroušeně na vhodných stanovištích. Lokálně hojná může být v oblastech bohatých na výchozy povrchových vyvřelin (České středohoří, Lužické hory apod.).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 64, z toho ověřených 50. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024