Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff.

misnička šiškovitá

Taxon ze skupiny L. polytropa, který je zaměnitelný s druhem L. symmicta nebo epifytickou formou L. polytropa. Typicky roste na kyselé borce a opracovaném dřevě. V Evropě je výskyt této misničky soustředěn především do západní části kontinentu. Ve střední Evropě je vzácná. Výskyt na území ČR je nejasný. Existuje více historických údajů (pod jménem L. conizaea), které je však třeba revidovat. Ověřené recentní údaje zcela chybějí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024