Lecanora stenotropa Nyl.

misnička

Druh velmi podobný běžné misničce L. polytropa, od níž se liší především užšími spórami. Kvůli vzájemné podobnosti obou druhů je zřejmě L. stenotropa částečně přehlížená a její rozšíření nedostatečně známé. Ve střední Evropě se ale s největší pravděpodobností jedná o vzácný lišejník silikátových hornin. Z ČR existuje jediný publikovaný údaj z železem obohaceném kamenu na Příbramsku.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2018): Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31: 453–475.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024