Lecanora subsaligna M. Brand & van den Boom

misnička

Teprve nedávno rozlišený, epifytický, případně epixylický taxon ze skupiny L. saligna, který byl popsán i na základě jednoho dokladu pocházejícího z České republiky, z NP České Švýcarsko (van den Boom & Brand 2008). Druh L. subsaligna může být zaměňován např. s L. albellula. Oba tyto taxony jsou zřejmě „nepatrně“ nitrofilní a obvykle porůstají svrchní stranu větviček mladých dřevin a keříků na světlejších stanovištích. Rozšíření u nás i v celé Evropě je nedostatečně známé, ale bude se pravděpodobně jednat o přehlížený druh.

Literatura: van den Boom P.P.G. & Brand A.M. (2008): Some new Lecanora species from western and central Europe, belonging to the L. saligna group, with notes on related species. – Lichenologist 40: 465–497.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 17. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024