Lecanora substerilis Malíček & Vondrák

misnička

Nedávno popsaná misnička, rostoucí především na hladké a mírně kyselé borce listnáčů (typicky buků), kde se vyskytuje hlavně ve starých bukových lesích. Původně byla popsána pouze z Karpat, ale vzhledem k poměrně obtížné identifikaci a nenápadnému vzhledu bude zřejmě více rozšířená. Z ČR je publikována pouze z horského bukového lesa na Kněhyni v Beskydech. V rámci nedávných inventarizačních průzkumů byla také zjištěna v několika lesních rezervacích na Šumavě.

Literatura: Malíček J., Berger F., Palice Z. & Vondrák J. (2017): Corticolous sorediate Lecanora species (Lecanoraceae, Ascomycota) containing atranorin in Europe. – Lichenologist 49: 431–455.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024