Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach.

misnička sírová

Tato misnička upřednostňuje exponované vrcholky kyselých až mírně obohacených silikátových a vulkanických skal v různých nadmořských výškách. Vzácněji se vyskytuje i na sutích. Mladé stélky nezřídka parazitují na druhu Tephromela atra. Areál misničky sírové zaujímá obě polokoule. V Evropě je široce rozšířena hlavně v západní a jižní části kontinentu, často v blízkosti mořského pobřeží. V ČR se vyskytuje roztroušeně v Čechách, vzácně na Moravě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 61, z toho ověřených 50. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024