Lecanora swartzii (Ach.) Ach.

misnička Swartzova

Lišejník typický pro přirozené silikátové skalní převisy, především pro tvrdé křemičité horniny. Může se objevovat např. i na pískovcích a povrchových vyvřelinách. Je rozšířen subkosmopolitně a v Evropě i v ČR roste roztroušeně. U nás pochází většina lokalit z podhorských a horských poloh.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 80, z toho ověřených 52. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024