Lecanora symmicta (Ach.) Ach.

misnička nažloutlá

Variabilní epifytická misnička s výraznou preferencí k tenkým větvičkám. S oblibou se vyskytuje hlavně na trnkách v otevřené krajině. Obecně upřednostňuje kyselejší borku, ale roste i na dřevě (hlavně osvětlených pahýlech). Její areál je kosmopolitní, avšak současné taxonomické pojetí pravděpodobně zahrnuje větší množství druhů. V ČR se vyskytuje roztroušeně v různých nadmořských výškách. Na vhodných biotopech (např. porosty keřů) může být i dosti hojná.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 174, z toho ověřených 166. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024