Lecanora thysanophora R.C. Harris

misnička

Epifytická misnička s preferencí k hladké a mírně kyselé borce listnatých dřevin (hlavně buku a habru). Upřednostňuje staré přirozené lesní porosty (včetně pralesů) od nížin do horských oblastí. Výrazně hojnější je na vlhkých nebo srážkově bohatších lokalitách s nízkou mírou znečištění ovzduší. V Evropě je tento druh poměrně vzácný, lokálně hojný v některých lesnatých pohořích (např. Alpy a Karpaty). V ČR se vyskytuje vzácně, více lokalit pochází pouze ze Šumavy. Dále byl zaznamenán v Novohradských horách a v oblasti Soutoku na jižní Moravě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024