Lecanora varia (Hoffm.) Ach.

misnička proměnlivá

Primárně lignikolní misnička, která se vyskytuje na tvrdém, často opracovaném dřevě (typicky jehličnanů). Vzácněji roste i na kyselé borce dřevin, typicky na břízách. Patří mezi světlomilné lišejníky, tudíž preferuje otevřenou, extenzivně zemědělsky využívanou krajinu. Rozšířena je hlavně v horských polohách. Jedná se o cirkumboreálně-montánní lišejník, hojný v evropských pohořích i severní části kontinentu. V ČR je misnička proměnlivá hojnější pouze na Šumavě. Ve středních polohách je velmi vzácná, v nížinách zcela chybí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecanoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 107, z toho ověřených 65. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024