Lecidella albida Hafellner

šálečka bělavá

Sorediózní krusta, která připomíná světlé formy misničky Lecanora expallens. Liší se však sekundárními metabolity – tvoří atranorin, kyselinu thiophanovou, capistraton a arthothelin. Apotecia jsou přítomna jen vzácně.

Roste na různých listnatých dřevinách, ale známý je i borky jehličnanů (Dietrich 2007). Preferuje světlá stanoviště lesních i nelesních biotopů v nižších až podhorských oblastech. V ČR se vyskytuje např. v teplomilných doubravách v údolích řek. Lecidella albida je méně známý a zřejmě vzácný lišejník. Většina jeho lokalit je známa ze střední Evropy. Na našem území je známý jen z hrstky míst.

Literatura: Dietrich M. (2007): Die xanthonhaltigen, epiphytischen sorediösen Krustenflechten Lecidella albida und L. subviridis in der Schweiz. – Meylania 39: 14–17.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae LecidellaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 17, z toho ověřených 17. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024